Log masuk

Dasar Privasi oleh Winbox

Dasar Privasi ini berkuat kuasa mulai 15 Mei 2019. Kami boleh menukar Dasar Privasi ini pada bila-bila masa, dan jika kami berbuat demikian akan menyiarkan perubahan pada halaman ini serta tarikh perubahan itu berkuat kuasa.

We at Winbox, care deeply about privacy, security, and online safety, all of which are a significant part of the Winbox mission: to protect users of our products and services from the risks of theft, disruption, and unauthorised access to their online information and activities. This Privacy Policy is designed to inform you about how we collect, use, and share your personal data through our website or when you interact with us.

Dasar Privasi di bawah ini menerangkan secara terperinci cara kami memproses data peribadi anda, dan kami menggalakkan serta mengesyorkan agar anda membacanya sepenuhnya. Kami faham bahawa orang ramai mempunyai kehidupan yang sibuk, dan oleh itu ingin membantu anda dengan memberikan gambaran keseluruhan ringkas tentang cara dan sebab kami memproses data peribadi anda.  

1. Pengenalan

1.1. Dasar Privasi ini menetapkan cara Winbox Plc (“kami” atau “kami”), sebuah syarikat yang diperbadankan dan didaftarkan di pulau Man, mengumpul dan memproses Maklumat Peribadi (seperti yang ditakrifkan dalam perenggan 2.1 di bawah). Jika anda mempunyai sebarang soalan tentang Dasar Privasi ini atau pemprosesan Maklumat Peribadi anda, sila hubungi kami di [email protected]

1.2. Kami mengendalikan laman web di bawah sepanduk syarikat Kumpulan Winbox. Kami akan berkongsi Maklumat Peribadi anda mengikut Dasar Privasi ini.

1.3. Dengan menggunakan laman web kami, anda mengakui Winbox (dan mana-mana syarikat dalam Kumpulan kami) akan memproses Maklumat Peribadi anda menurut Dasar Privasi ini, termasuk untuk tujuan yang dinyatakan dalam perenggan 5 di bawah. Jika anda tidak mahu memberikan Maklumat Peribadi anda berdasarkan yang ditetapkan dalam Polisi Privasi ini, anda tidak seharusnya memasukkan maklumat yang berkaitan pada borang tapak web, atau sebaliknya memberikan kami mana-mana Maklumat Peribadi anda. Walau bagaimanapun, jika anda tidak memberikan Maklumat Peribadi anda, kami mungkin tidak dapat memberikan sokongan berkenaan pertanyaan anda.

1.4. Terma huruf besar ditakrifkan dalam Dasar Privasi ini

2. Maklumat yang kami kumpulkan

2.1. Sebagai sebahagian daripada mengendalikan Laman Web, kami mengumpul Maklumat Peribadi anda. “Maklumat Peribadi” bermaksud sebarang maklumat yang anda boleh dikenal pasti secara peribadi, termasuk nama, alamat e-mel, alamat rumah atau perniagaan dan nombor telefon anda. Sila lihat perenggan 5 untuk senarai lengkap data peribadi yang dikumpul.

2.2. Kami mengumpul Maklumat Peribadi yang anda berikan kepada kami, termasuk apabila anda mendaftar minat dan maklumat yang anda berikan dalam komunikasi dengan kami. Selain itu, kami mengumpul maklumat tentang penggunaan tapak web anda. Kami juga akan mengumpul maklumat lain yang diperlukan untuk kami memproses Maklumat Peribadi anda untuk tujuan yang ditetapkan dalam Dasar Privasi ini.

3. Maklumat yang kami kumpul melalui Cookies dan teknologi yang serupa

3.1 Kami mengumpul maklumat melalui "Kuki" dan teknologi lain yang serupa (cth. tag piksel atau pautan). Ini membantu kami mengingati anda apabila anda melawati Laman Web, dan untuk meningkatkan pengalaman anda.

3.2 Kami juga menggunakan maklumat yang dikumpul melalui "Kuki" dan teknologi lain yang serupa untuk mengesan sebarang penyalahgunaan Laman Web dan Perkhidmatan kami, dan untuk membantu mengesahkan umur anda semasa memasuki tapak.

3.3 Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai "Kuki" dan teknologi yang serupa, sila lihat perenggan 13 Dasar Privasi ini. Maklumat lanjut tentang tujuan "Kuki" dan perkara yang dikumpul serta cara kami menggunakan data, ini boleh didapati dalam perenggan 13.5.

4. Maklumat yang dikumpul daripada pihak ketiga dan cara kami menggunakannya

Kami tidak menggunakan maklumat daripada mana-mana pembekal perkhidmatan pihak ketiga.

5. Bagaimana kami menggunakan Maklumat Peribadi anda

5.1. Selaras dengan undang-undang perlindungan data, kami hanya akan memproses Maklumat Peribadi anda di mana kami mempunyai asas yang sah untuk berbuat demikian. Berkenaan dengan Maklumat Peribadi anda, asas ini adalah:

Melalui borang pertanyaan Pemain, jika anda mempunyai aduan (akaun, isu pengeluaran isu permainan) atau anda ingin mengecualikan diri, kami akan mengumpul: Nama penuh, alamat penuh, nombor hubungan, alamat e-mel.

Melalui borang pertanyaan Jualan: Jika anda ingin memulakan perjanjian komersial dengan Winbox, kami akan mengumpulkan nama Penuh, negara asal, alamat e-mel dan nombor telefon untuk dihubungi.

Melalui halaman Kerjaya: kami akan mengumpulkan CV anda (yang mengandungi nama penuh, nombor hubungan, alamat e-mel, pendidikan, pengalaman kerja dll.) yang anda serahkan untuk permohonan jawatan terbuka dengan Winbox.

Melaporkan Isu Keselamatan (e-mel terus daripada anda): Maklumat yang anda berikan kepada pasukan keselamatan kami, apabila menasihati sebarang isu teknikal. Contohnya, alamat e-mel anda, nama anda dan butiran hubungan Nombor telefon / alamat jika anda memilih untuk memberikan ini dalam e-mel.

Melalui peruntukan Pemasaran / Barangan (Rakan Kongsi Perniagaan sahaja):

Alamat e-mel anda untuk surat-menyurat am, Berita Pemasaran dan Berita Perkhidmatan,

nama, alamat & nombor hubungan anda untuk penyediaan barangan dan/atau hadiah korporat

6. Pendedahan Maklumat Peribadi anda

6.1. Kami boleh, untuk tujuan dinyatakan yang dikenal pasti, mendedahkan Maklumat Peribadi anda kepada mana-mana penerima berikut:

6.1.1. mana-mana syarikat dalam Kumpulan kami (termasuk pekerja dan sub-kontraktornya) yang membantu Winbox dalam memenuhi tujuan yang dinyatakan atau yang sebaliknya mempunyai keperluan untuk mengetahui maklumat tersebut;

6.1.2. mana-mana pihak ketiga yang membantu Winbox dalam memenuhi tujuan yang dinyatakan, termasuk (tetapi tidak terhad kepada) memberikan sokongan melalui Sumber Manusia, pasukan Komersial, pasukan Pematuhan atau pasukan Keselamatan Maklumat kami;

6.1.3. mana-mana pihak ketiga yang boleh membantu Winbox dalam mengesahkan ketepatan Maklumat Peribadi anda, termasuk institusi kewangan dan agensi rujukan kredit (rekod carian boleh disimpan oleh pihak ketiga tersebut), jika diperlukan dengan permintaan Pengecualian Sendiri;

6.1.4. mana-mana pihak ketiga yang membantu Winbox memantau penggunaan laman web kami, termasuk pengesanan dan pencegahan penipuan dan pakatan sulit,

6.1.5. kepada Operator apabila menyokong dalam permintaan atau aduan Pengecualian diri;

6.1.6. mana-mana kontraktor atau penasihat lain yang mengaudit mana-mana proses perniagaan kami atau yang mempunyai keperluan untuk mengakses maklumat sedemikian untuk tujuan menasihati Winbox;

6.1.7. mana-mana badan penguatkuasa undang-undang yang mungkin mempunyai sebarang keperluan yang munasabah untuk mengakses Maklumat Peribadi anda; 

6.1.8. mana-mana badan kawal selia atau entiti yang diberi kuasa (cth. badan sukan atau agensi penguatkuasaan undang-undang) yang mungkin mempunyai sebarang keperluan yang munasabah untuk mengakses Maklumat Peribadi anda; dan

6.1.9. mana-mana pembeli berpotensi perniagaan kami atau mana-mana pelabur di dalamnya atau dalam mana-mana syarikat dalam Kumpulan kami (termasuk sekiranya berlaku insolvensi).

6.2. Jika pada bila-bila masa anda ingin kami berhenti memproses Maklumat Peribadi anda untuk Tujuan di atas (dinyatakan dalam perenggan 5), anda harus menghubungi kami dan kami akan mengambil langkah yang sesuai untuk berhenti berbuat demikian, jika tiada keperluan kawal selia. Sila hubungi [email protected]

7. Keutamaan Pemasaran

7.1. Winbox atau mana-mana syarikat dalam Kumpulan Winbox tidak akan menghantar maklumat yang tidak diminta kepada anda mengenai mana-mana produk atau perkhidmatan pihak ketiga.

7.2. Sebagai sebahagian daripada sebarang proses pendaftaran akaun (rakan kongsi perniagaan sahaja), anda akan mempunyai peluang untuk memilih sama ada untuk menerima maklumat mengenai tawaran dan promosi Winbox atau tidak.

7.3 Pada masa menyediakan akaun anda oleh Winbox (untuk rakan kongsi perniagaan sahaja), ini adalah atas dasar anda ingin sentiasa dikemas kini tentang promosi dan perkhidmatan Winbox. Anda akan berpeluang untuk memaklumkan kepada kami bahawa anda tidak lagi mahu menerimanya. Anda boleh mengemas kini pilihan pemasaran anda pada bila-bila masa dengan mengklik pada pautan "nyahlanggan" dalam e-mel dan mengikut arahan atau kenalan [email protected].

8. Pemindahan Maklumat Peribadi anda di luar EEA

Maklumat Peribadi anda akan dipindahkan ke luar Kawasan Ekonomi Eropah, kepada kami dan ahli Kumpulan kami yang lain. Ini termasuk, tetapi tidak terhad kepada, Ukraine, Isle of Man, Guernsey, Filipina. Sila rujuk Perenggan 5 untuk senarai eksplisit semua lokasi geografi, yang dikaitkan dengan tujuan. Di mana kami memindahkan data peribadi anda di luar EEA, kami akan melaksanakan langkah-langkah yang mencukupi untuk memastikan bahawa Maklumat Peribadi anda disimpan dengan selamat (dan langkah-langkah yang mencukupi itu hendaklah termasuk: (i) pemindahan ke bidang kuasa yang diakui oleh Suruhanjaya Eropah sebagai menyediakan yang mencukupi. perlindungan untuk hak dan kebebasan subjek data berkaitan dengan pemprosesan data peribadi mereka dan (ii) pemindahan menurut klausa kontrak standard menurut keputusan Suruhanjaya Eropah mengenai pemindahan data peribadi).

9. Mengemas kini Maklumat Peribadi anda

Anda boleh meminta kemas kini atau pemadaman Maklumat Peribadi anda pada bila-bila masa melalui halaman hubungan yang berkaitan atau [email protected].

10. Hak anda

10.1. Anda mempunyai hak berikut berhubung dengan Maklumat Peribadi anda:

10.1.1. hak untuk mengakses Maklumat Peribadi anda seperti yang dipegang oleh kami (juga dikenali sebagai permintaan akses subjek);

10.1.2. hak untuk menerima Maklumat Peribadi tertentu dalam format yang boleh dibaca oleh mesin;

10.1.3. hak untuk membantah pemprosesan di mana asas yang sah adalah untuk kepentingan sah kami, tetapi sila ambil perhatian bahawa kami mungkin masih memproses Maklumat Peribadi anda di mana terdapat asas sah lain yang berkaitan atau di mana kami mempunyai alasan yang kukuh untuk meneruskan pemprosesan Maklumat Peribadi anda dalam kepentingan kami yang tidak ditindas oleh hak, kepentingan atau kebebasan anda;

10.1.4. hak untuk membetulkan Maklumat Peribadi yang tidak tepat;

10.1.5. hak untuk mendapatkan Maklumat Peribadi tertentu dipadamkan apabila kami tidak lagi perlu memprosesnya, di mana anda telah menarik balik kebenaran anda menurut perenggan 10.1.8, di mana anda telah membantah menurut perenggan 10.1.3, di mana Maklumat Peribadi anda telah diproses secara tidak sah, atau apabila memadamkan Maklumat Peribadi anda diperlukan menurut kewajipan undang-undang;

10.1.6. hak untuk meminta penjelasan tentang logik yang terlibat di mana kami membuat keputusan tentang anda semata-mata melalui cara automatik;

10.1.7. hak untuk mengadu kepada Pejabat Pesuruhjaya Maklumat; jika anda mempunyai sebarang aduan mengenai Perlindungan Data.

10.1.8. di mana kami telah secara khusus meminta persetujuan anda untuk memproses Maklumat Peribadi anda dan tidak mempunyai syarat sah lain untuk bergantung, anda mempunyai hak untuk menarik balik kebenaran ini; dan

10.1.9. hak untuk membantah pemasaran langsung, yang boleh dilakukan dengan menarik diri daripada pemasaran langsung melalui komunikasi itu sendiri. Anda juga mempunyai hak untuk membantah sebarang pemprofilan setakat yang ia berkaitan dengan pemasaran langsung sahaja.

10.2. Jika anda tidak pasti tentang hak anda atau bimbang tentang cara Maklumat Peribadi anda boleh diproses, anda harus menghubungi pengawal selia perlindungan data negara anda.

10.3. Jika anda ingin menggunakan mana-mana hak anda, maka anda boleh berbuat demikian dengan menghubungi kami seperti yang diterangkan di bawah. Sila maklum bahawa sementara kami akan cuba untuk memenuhi sebarang permintaan yang anda buat berkenaan dengan hak anda; mereka bukan hak mutlak. Ini bermakna kami mungkin terpaksa menolak permintaan anda atau mungkin hanya dapat mematuhinya sebahagian sahaja.

10.4. Apabila anda membuat permintaan berkenaan dengan hak anda, kami akan memerlukan bukti pengenalan. Kami juga mungkin meminta anda menjelaskan permintaan anda. Kami akan menyasarkan untuk membalas sebarang permintaan dalam masa satu bulan selepas mengesahkan identiti anda. Jika kami menerima permintaan berulang atau mempunyai sebab untuk mempercayai permintaan dibuat secara tidak munasabah, kami berhak untuk tidak membalas.

11. Pengekalan Maklumat Peribadi anda

Kami akan mengekalkan Maklumat Peribadi anda untuk tempoh yang diperlukan untuk kami memberikan anda Perkhidmatan kami dan untuk mematuhi tanggungjawab undang-undang dan kawal selia kami. Sehubungan itu, sila rujuk perenggan 5 untuk tempoh pengekalan. Jika kami tidak lagi perlu memproses Maklumat Peribadi anda, kami akan memadamkannya lebih awal seperti yang dinyatakan dalam bahagian 5.2. Jika anda meminta anda tidak boleh mengakses Perkhidmatan kami (iaitu mengecualikan diri), kami akan mengekalkan maklumat ini selama maksimum 6 tahun, dari permintaan, sebelum dipadamkan.

12. Menghubungi kami

12.1. Jika pada bila-bila masa anda percaya bahawa kami tidak mematuhi Dasar Privasi ini, sila hubungi pasukan privasi kami di [email protected]

13. Penggunaan Cookies kami

13.1. Kami mungkin mengumpul maklumat tanpa nama mengenai penggunaan Laman Web anda menggunakan "kuki", tag piksel dan fungsi yang serupa. “Kuki” ialah fail kecil teks yang dimuat turun ke komputer anda apabila anda mengakses Laman Web, dan ia membolehkan kami mengenali apabila anda kembali ke Laman Web. Kami menggunakan kuki untuk pengendalian laman web ini. Untuk tujuan ini, Kuki diletakkan pada peranti anda untuk mengenal pasti anda pada masa hadapan apabila anda melawati tapak web kami atau berhubung dengan mana-mana aplikasi kami. 

Kuki yang digunakan di Laman Web ini sama ada ditetapkan oleh kami atau oleh pembekal perkhidmatan pihak ketiga kami, dan termasuk dalam kategori berikut:

1) Sangat Diperlukan – kuki ini penting untuk membolehkan anda bergerak di sekitar Laman Web dan menggunakan ciri-cirinya. Jika anda mengalih keluar atau melumpuhkan Kuki ini, kami tidak dapat menjamin bahawa anda akan dapat menggunakan Laman Web kami atau mendapat manfaat daripada semua ciri keselamatan kami.

Sebahagian daripada ini ialah "kuki sesi", yang kekal di tempatnya hanya untuk tempoh lawatan anda ke tapak web kami dan dipadamkan pada penghujung sesi penyemakan imbas anda. Lain-lain ialah "kuki berterusan", yang kekal pada peranti anda untuk tempoh masa selepas anda meninggalkan Laman Web. Lihat 13.5 untuk tempoh pengekalan setiap kuki.

13.2. Kebanyakan penyemak imbas mempunyai kuki didayakan secara lalai, tetapi anda boleh menukar tetapan kuki anda, yang biasanya ditemui dalam menu 'pilihan' atau 'pilihan' pelayar internet anda. Anda boleh menyekat mana-mana kuki daripada mana-mana tapak web dengan mengaktifkan tetapan pada penyemak imbas anda yang membolehkan anda menolak tetapan beberapa atau semua kuki. Walau bagaimanapun, jika anda menyekat semua kuki anda mungkin tidak dapat mengakses semua atau sebahagian daripada Laman Web kami. Anda juga boleh menggunakan tetapan penyemak imbas anda untuk memadamkan kuki. Untuk maklumat lanjut tentang cara untuk melumpuhkan kuki dalam penyemak imbas anda sila lawati www.allaboutcookies.org.

13.3. Sebagai sebahagian daripada operasi Laman Web, Laman Web kami secara automatik log alamat IP internet. Kami TIDAK mencatat sebarang alamat e-mel pelawat ke Laman Web.

13.4. Walaupun Laman Web mungkin mengandungi pautan ke laman web yang dikendalikan oleh pihak selain kami, kami tidak bertanggungjawab ke atas amalan privasi atau kandungan laman web tersebut.